EMILY YEE VIEW PORTFOLIO

ADVERTISING CELEBRITY COVERS EDITORIAL

FLEUR EGAN VIEW PORTFOLIO

ADVERTISING CELEBRITY EDITORIAL

JANE MOW VIEW PORTFOLIO

ADVERTISING FASHION

SARAH BIRCHLEY – UPON REQUEST VIEW PORTFOLIO

ADVERTISING EDITORIAL

STEPHANIE SOUVLIS VIEW PORTFOLIO

COVERS FOOD